Een innoverende technologie

Osmo Soft is een hydrogel met een innoverend concept. Het is een doeltreffende 4-in-1-behandeling voor de verzorging van eerstegraads- en oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden veroorzaakt met name door zonnebrand.

De Osmo Soft-technologie

Het Osmo Soft-concept is gebaseerd op zijn moleculaire structuur in de vorm van een “polyacrylaat kooi” die het een hoog osmotisch vermogen geeft.
De hyperosmotische structuur van Osmo Soft trekt watermoleculen uit de onderste lagen van de lederhuid naar de bovenste lagen van de lederhuid, die uitgedroogd zijn door verbranding.

Waar vind ik Osmo Soft?

Wat is osmose?

Osmose is de overdracht van een oplosmiddel (bijv. water) door een semipermeabel membraan onder invloed van een concentratiegradiënt. Dit uit zich door een gerichte waterstroom van de oplossing met de laagste concentratie aan ionen naar de oplossing met de hoogste concentratie en dit totdat er een evenwicht in ionenconcentratie tot stand komt tussen de twee oplossingen.